23-05-2018 01:28:00

Khi bạn đói, khi bạn có món ngon, hãy ăn ngay, đừng để dành. Bạn sẽ không bao giờ biết được tới khi nào mình mới có bữa tiếp theo và món ngon ấy còn ở trên bàn bao lâu. Cũng như cơ hội vậy, nếu có cơ hội hãy nhanh chóng nắm lấy bởi bạn không biết đến bao giờ mới nhận lại được cơ hội ấy đâu.

21-05-2018 01:30:00

Đừng bao giờ làm vui lòng ai đó, đó không phải nghĩa vụ của bạn. Bởi vì bạn không bao giờ có thể làm vui lòng tất cả mọi người. Nếu bạn cố gắng làm hài lòng người này thì sẽ làm mất lòng người khác vì vậy đừng cố gắng làm hài lòng ai hết.

16-05-2018 01:27:00

Đàn ông trưởng thành thường có tương lai và có thể lo cho bạn một cuộc sống no đủ. Có thể nhiều người đọc đến đây nghĩ tôi thực dụng. Nhưng ở cái xã hội bây giờ, “tiền” là một thứ vô cùng quan trọng để tồn tại. Tôi có thể chấp nhận yêu một chàng trai chưa giàu, nhưng không bao giờ cam chịu yêu một chàng trai mãi nghèo.

15-05-2018 01:25:00

Không có bí mật nào dẫn đến thành công nhanh chóng ngoài việc phải nắm bắt mọi cơ hội, tồn tại và làm tốt nhất mọi thứ có thể. Thành công chỉ đến với những ai sẵn sàng “chân lấm tay bùn”. Nên nhớ rằng, người giàu nhất thế giới Bill Gates từng một thời là cậu bé giao báo.

back to top
+